Reisstel.nl Logo
Search
Close this search box.
Reisstel.nl | Privacybeleid

Privacybeleid

Jouw privacy is belangrijk voor ons

Hier lees je welke gegevens wij van jou verwerken, met welk doel wij dat doen en hoe lang de gegevens bewaard blijven. Ook vind je hier alles over onze cookies, die wij gebruiken om onze site voor jou naar behoren te laten werken. 

Reisstel.nl (KVK-nummer: 78238722), gevestigd aan Nieuwesluis 41, 1766 GB Wieringerwaard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Nieuwesluis 41, 1766 GB Wieringerwaard.

Tel.: +31 645054160

www.reisstel.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Reisstel.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaat type

Daarnaast verwerken wij jouw (email)adres en/of telefoonnummer wanneer je deze bij ons hebt achter gelaten om contact met jou op te nemen voor een advies of in een reactie op onze website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Reisstel.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Reisstel.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Reisstel.nl volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • Reisstel.nl verwerkt jouw gegevens als je een reactie achterlaat, een artikel deelt via social media of om bijvoorbeeld spammers te blokkeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Reisstel.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Reisstel.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Reisstel.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder > persoonsgegevens en (email)adresgegevens > 24 maanden > jou op de hoogte houden van onze updates op de website
 • Advies aanvragen op onze website > persoonsgegevens en (email) adres en/of telefoonnummer > 24 maanden > jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Analyseren van jouw gedrag op de website > persoonsgegevens > 24 maanden > de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Analyseren van jouw surfgedrag op verschillende websites waar wij naartoe linken > persoonsgegevens > 24 maanden > onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • Gegevens verzamelen als jij een reactie achterlaat, een artikel deelt op social media > persoonsgegevens en (email) adres en/of telefoonnummer > 24 maanden > de website te verbeteren en om bijvoorbeeld spammers te blokkeren

Delen van persoonsgegevens met derden

Reisstel.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Reisstel.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Reisstel.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. We gebruiken cookies bijvoorbeeld voor Google Analytics en social media. We hebben een bewerkersovereenkomst met Google Analytics, het IP-adres wordt geheimgehouden en gegevens delen staat uit ook maken we geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Analytics-cookies. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Reisstel.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Reisstel.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Links naar andere websites

Op Reisstel.nl zijn links naar andere websites te vinden. Wij proberen naar kwalitatieve websites te linken, waarvan we denken dat de inhoud accuraat is. Echter zijn we niet verantwoordelijk voor het gebruiken van deze andere websites en de inhoud die er op te vinden is. Ook zijn we niet verantwoordelijk voor de privacy richtlijnen van deze andere websites.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Reisstel.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]

Disclaimer

Op alle teksten en foto’s op Reisstel.nl berust auteursrecht. Alle teksten zijn zelf geproduceerd of er is gebruik gemaakt van afbeeldingen waar geen rechten op berusten. Neem contact met ons op indien je een blog of een afbeelding van ons wil gebruiken. Zonder schriftelijke toestemming van Reisstel.nl is het niet mogelijk om teksten en/of foto’s van ons te kopiëren, verspreiden of delen.

Reisstel.nl is in 2020 opgericht. De reizen waar wij over schrijven zijn sinds 2017 gemaakt. De verstrekte informatie is naast onze eigen ervaring ook ontleend aan bronnen die door Reisstel.nl als betrouwbaar worden geacht. Deze bronnen worden, indien van toepassing, vermeldt in een blog. Voor de juistheid en volledigheid van deze bronnen kan niet worden ingestaan. Indien informatie in een van de blogs niet volledig is of onjuist is, neem dan contact met ons op via [email protected]. Wij zullen proberen binnen 4 weken te reageren en de informatie aan te passen indien noodzakelijk.

Reisstel.nl geeft (reis)advies op basis van persoonlijke ervaringen. Wij willen hierbij dan ook nadrukkelijk vermelden dat wij geen experts of officiële instantie zijn. Aan de inhoud van Reisstel.nl kunnen geen enkele rechten worden ontleend.

Op Reisstel.nl schrijven wij reviews over (reis)producten en -diensten. Indien wij op Reisstel.nl een blog schrijven waar wij voor betaald krijgen of die als reclame dient, dan vermelden wij dit nadrukkelijk bij de betreffende blog. Te allen tijde zullen wij het betreffende product of de betreffende dienst eerlijk en betrouwbaar recenseren, ook als deze (reis)producten en -diensten niet goed bevallen.

Daarnaast zijn op Reisstel.nl affiliate links te vinden. Het is mogelijk dat Reisstel.nl een commissie ontvangt over aankopen die op deze internetsites gedaan worden, bereikt via links vanaf onze website.

Reisstel.nl is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van Reisstel.nl.

Volg onze Instagram

Voor onze reizen en andere avonturen