Reisstel.nl Logo
Search
Close this search box.

Alles over reizen en verzekeringen in 2021

Er zijn weinig dingen leuker dan bedenken welke prachtige landen en gebieden je allemaal wil gaan zien tijdens je wereldse reis. Je bucketlist maken, Google en Pinterest afspeuren naar de mooiste stranden. Research doen naar de beste uitrusting en het lezen van reisverslagen met tips en tricks van mensen die jou voorgingen. Helaas horen er ook wat praktische zaken bij de voorbereidingen op je wereldse reis die minder aantrekkelijk klinken. In dit artikel helpen we je verder met de vraag welke zorg- en reisverzekering je nodig hebt wanneer je langer dan 180 dagen op reis bent. Daarnaast hopen wij je wegwijs te maken in het doolhof van wetten en regels die daar bij komen kijken.

Inhoudsopgave

Zorgverzekering

Verblijf je binnen een jaar tijd, langer dan 8 maanden in het buitenland dan ben je verplicht je uit te schrijven uit de De Basisregistratie Personen (BRP). Dit kan vanaf 5 dagen van tevoren bij de betreffende Gemeente.

De BRP is de vervanger van de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). In de BRP staan de persoonsgegevens van alle inwoners van Nederland.

Het uitschrijven bij de BRP kan gevolgen hebben voor het recht op een Nederlandse Zorgverzekering. Hoe dat zit leggen we je hieronder uit. Daarvoor is het goed om eerst een aantal begrippen toe te lichten.

Wet langdurige zorg (Wlz)

Iedereen die in Nederland woont of werkt is verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Zoals op de website van de Rijksoverheid staat vermeldt:

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening.”

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Als je bent verzekerd voor Wlz ben je automatisch ook verzekerd voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit is een wet die de verplichte basisverzekering regelt voor verzekerden. Een basisverzekering is in Nederland verplicht. Een aanvullende verzekering, waar de reisverzekering onder valt, niet.

Zorgverzekering

De Rijksoverheid schrijft hierover:

Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basisverzekering voor zorg (basispakket) afsluiten. De Rijksoverheid bepaalt wat er in het basispakket zit. Dat is medisch noodzakelijke zorg waar iedereen recht op heeft. Zorgverzekeraars bepalen zelf wat in aanvullende verzekeringen zit.”

Met deze basisverzekering heeft elke Nederlander wereldwijd recht op onvoorziene nood(zakelijke) zorg. Als je op vakantie bent en een ongeluk krijgt, worden de ziekenhuiskosten dus (deels) vergoed.

Let op: Afhankelijk van het land waar je op reis bent, worden je kosten (deels) vergoed. Landen waar de zorg heel duur is, worden niet geheel gedekt. Daarvoor sluit je een aanvullende reisverzekering af.

Reisverzekering

Voor de meerkosten voor gezondheidszorg in het buitenland kun je jezelf verzekeren doormiddel van een aanvullende reisverzekering. Het verschilt per aanbieder en per verzekering welke kosten er worden gedekt. Vergelijk daarom goed de polisvoorwaarden van de verschillende aanbieders.

Let op: Vaak is er een extra aanvullende reisverzekering nodig voor reizen naar de VS, omdat de zorg daar een stuk duurder is.

Uitschrijving BRP: gevolgen voor jouw zorgverzekering

Zoals gezegd kan het uitschrijven bij de BRP gevolgen hebben voor het recht op een Nederlandse Zorgverzekering. Dat houdt in: ben jij wel of niet verplicht een basis zorgverzekering in Nederland te hebben terwijl je op reis bent.

Of dat in jouw geval zo is, dat beslist de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De Sociale Verzekeringsbank omschrijft haar taak op haar website als volgt:

Wij voeren sociale verzekeringen uit, zoals de AOW, kinderbijslag of het Persoonsgebonden budget (PGB). Kunt u een sociale verzekering krijgen? Dan helpen we u daarbij. Wij zorgen dat u het bedrag krijgt waar u recht op heeft en geven u informatie.”

De Wlz toets bij de SVB

Ga je langer dan 8 maanden op reis en schrijf je je dus uit bij de Gemeente, laat dan een Wlz toets uitvoeren door de SVB. Je kunt deze toets niet eerder dan 8 weken voor vertrek uit laten voeren. De SVB laat je na +/- 2 weken na dat je op reis bent weten wat de uitslag is en of je dus wel of niet verzekerd moet blijven voor jouw Zorgverzekering in Nederland.

Dat klinkt onhandig en dat is het ook. Je bent dus al op reis en krijgt dan pas de uitslag. Dat zijn nu eenmaal de richtlijnen van de SVB. Zij geven geen uitslag voor je daadwerkelijk op reis bent.

Of je wel of niet verplicht bent om een Zorgverzekering in Nederland af te sluiten, heeft natuurlijk ook gevolgen voor jouw reisverzekering.

Stel je bent niet verplicht om in Nederland verzekerd te zijn. Dan moet je natuurlijk wel zorgen dat je voldoende verzekerd bent op een andere manier. Dit kan door een basis verzekering af te sluiten in het land waar je gaat wonen of werken. Maar dit kan ook door een uitgebreidere verzekering af te sluiten bij jouw reisverzekeraar. OOM-verzekeringen biedt deze mogelijkheid. Ben je wel verplicht een zorgverzekering in Nederland aan te houden, zoals bij ons het geval was, dan biedt OOM-verzekeringen ter compensatie 15% korting op de reisverzekering.

Waarop toetst de SVB?

Op de website van de SVB kun je al aardig wat informatie vinden over het wel of niet verzekerd moeten blijven in Nederland. Er bestaat veel verwarring over maar zij zijn er op hun website heel duidelijk over.
“ U gaat op wereldreis of gaat bacpacken: Dan blijft u verzekerd voor de Wlz. Gaat u werken? Dan verandert uw verzekering voor de Wlz.”

Omdat wij diverse verhalen hadden gehoord dat een uitschrijving van BRP er voor kan zorgen dat je niet verplicht bent verzekerd te zijn voor de Wlz, wilden wij toch de toets uitvoeren. Dit kan ons namelijk een hoop geld besparen. Daarnaast lezen we online veel tegenstrijdige berichten zoals op  Zorgwijzer en Independer. Hierdoor begint het ons langzaam te duizelen. We besluiten telefonisch contact op te nemen met de SVB en leggen onze situatie uit. De medewerker aan de telefoon geeft aan dat zij telefonisch geen inhoudelijke uitspraken doen over dergelijke situaties.

Wel laten zij weten dat het vooraf niet is uitgesloten dat wij ontheffing krijgen enkel omdat we op wereldreis gaan. Dit omdat elke situatie uniek is en wij geen vaste einddatum hebben voor onze reis. Ze adviseren daarom de vragenlijst in te vullen en uiterlijk 3 weken na vertrek zullen we de uitslag van het onderzoek schriftelijk ontvangen.

Ontwikkelingen ‘Onderzoek Wlz’

1 week voor vertrek nemen wij nogmaals telefonisch contact op met de Sociale Verzekeringsbank om te kijken of er al ontwikkelingen zijn omtrent onze aanvraag. Helaas, tevergeefs. Ze nemen de aanvraag echt pas in behandeling nadat we zijn vertrokken. Wij besluiten liever over verzekerd dan onder verzekerd op reis te gaan en sluiten wij een uitgebreide reisverzekering af. Immers, als onze ontheffingsaanvraag wordt goedgekeurd hebben wij ook de uitgebreide medische dekking nodig die anders wordt ondervangen door de basisverzekering.

Onze uitslag bij het onderzoek Wlz en de financiële gevolgen

3 weken nadat we op reis zijn, komt bij ons het antwoord. Wij blijven verzekerd voor de Wlz, omdat we naar de omstandigheden beoordeeld nog steeds in Nederland wonen. Navraag wijst uit dat onze aanvraag is afgewezen omdat wij de ‘intentie’ hebben om na onze reis weer terug te keren naar Nederland.

Er komt pas verandering in de verzekering voor de Wlz, zodra je gaat werken in het buitenland. Pas dan wordt een reis naar het buitenland als meer permanent gezien. Alleen een uitschrijving bij BRP is daar dus niet voldoende in.

Dit betekent dat de verzekering en daarmee de premie ‘gewoon’ doorloopt waardoor we nu geen €2.000 per jaar kwijt zijn voor onze uitgebreide reisverzekering, maar €5.000 per jaar omdat we nu ‘dubbel’ verzekerd zijn.

Is er een alternatief voor de Wlz toets bij de SVB?

Er is geen officieel alternatief voor deze Wlz toest. Je kunt er natuurlijk voor kiezen de toets niet uit te voeren, maar dit kan enorme financiële gevolgen hebben. Zo riskeer je een boete wanneer blijkt dat je wel verzekerd moet zijn, maar dit niet bent. En vanaf de andere kant bekeken: het is ook zonde als je betaalt voor je zorgverzekering in Nederland, terwijl dit niet nodig is!

Je kunt natuurlijk navraag doen bij jouw (huidige) zorgverzekeraar om te checken of je verplicht bent om verzekerd te zijn. Het nadeel hiervan is dat de zorgverzekeraars het vaak zelf niet weten.

Voorbeeld: Lisa is tijdens onze wereldreis verzekerd bij Ditzo voor haar basis zorgverzekering. Na de Wlz toets bij de SVB te hebben uitgevoerd bleek dat wij verzekerd moesten blijven in Nederland. Toch heeft Ditzo automatisch de verzekering beëindigd bij het ontvangen van onze uitschrijving BRP. Pas na het aantonen van het onderzoek van de SVB werd zij weer aangemeld (met terugwerkende kracht) voor de basis zorgverzekering. Toch vreemd dat een zorgverzekeraar zo kan handelen, terwijl wij dus gewoon verplicht zijn een zorgverzekering aan te houden in Nederland.

2 weken na aanvang van onze reis kregen wij beide bericht vanuit onze zorgverzekeraars CZ en Ditzo dat zij een melding hadden ontvangen van onze ‘verhuizing’ naar het buitenland.

De Zorgverzekeraar doet blijkbaar zelf ook onderzoek of ze ons kunnen uitschrijven. Niet geheel verrassend ontvingen we beide vrijwel direct bericht dat we in Nederland verzekerd moeten blijven.

Nog diezelfde dag ontvingen ik vanuit CZ alsnog het bericht dat ze mij hadden uitgeschreven. Wacht even, dit moet een foutje zijn?

Lisa ontving vanuit Ditzo eenzelfde melding en kon zich enkel opnieuw inschrijven met een kopie van de uitkomst van het Onderzoek Wlz.

Risico’s van het niet juist verzekerd zijn

De berichten van onze zorgverzekeraars zette ons beiden aan het denken. Als je geen onderzoek doet bij SVB en je schrijft je uit BRP, dan betekent dat je zorgverzekeraar jou uit het systeem gooit. Dat scheelt een hoop geld en dubbel verzekering. Maar, officieel mag niet natuurlijk niet en dus riskeer je een boete. Hoe hoog zijn die boetes? En wat zijn de verdere risico’s?

Centraal Administratie Kantoor (CAK)

Tijdens dit onderzoek komen we uit bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK), dit is een publieke dienstverlener die voor de overheid regelingen uitvoert en zorgt voor de vertaling van wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening.

Niet verzekerd

Als je niet verzekerd bent, stuurt het CAK je daarover een brief. Je moet dan binnen 3 maanden een zorgverzekering afsluiten of aantonen dat je niet verzekeringsverplichting bent. Heb je dus toch dat onderzoek bij SVB weer nodig! Doe je dit niet, dan volgt een boete van €410,49.

Er volgt een tweede boete van €410,49 als je niet binnen 3 maanden na de eerste boete alsnog een zorgverzekering afsluit.

Na 2 boetes meldt het CAK je alsnog aan bij een zorgverzekeraar en houdt dan 12 maanden premie in op je inkomsten. Heb je geen vast inkomen? Dan krijgt je een acceptgiro toegestuurd. Je hoeft de premie voor de zorgverzekering niet met terugwerkende kracht te betalen. In de periode waarin je niet verzekerd was betaal je alleen de kosten voor medische zorg zelf.

Met deze kennis besluiten wij ook een volgende keer ‘dubbel’ verzekerd te blijven. Zo is de Nederlandse Zorg nu eenmaal geregeld en daar zijn we toch ook erg blij mee!

Reisverzekering

We hebben het hierboven bij zorgverzekering al even toegelicht, maar doen het hier nog eens voor de duidelijkheid

Reisverzekering

Voor de meerkosten voor gezondheidszorg in het buitenland kun je jezelf verzekeren doormiddel van een aanvullende reisverzekering. Het verschilt per aanbieder en per verzekering welke kosten er worden gedekt. Vergelijk daarom goed de polisvoorwaarden van de verschillende aanbieders.

Let op: Vaak is er nog een extra aanvullende reisverzekering nodig voor reizen naar de VS, omdat de zorg daar een stuk duurder is.

Gevolgen voor jouw reisverzekering: langer dan 180 dagen op reis en/of uitschrijving BRP

Zoals gezegd heeft het uitschrijven bij de BRP gevolgen voor het recht op een Nederlandse Zorgverzekering, maar ook de dekking van de verschillende verzekeringen.

Hadden wij voor de reis van 3 maanden nog voldoende aan een doorlopende reisverzekering bij Univé, bleek dit voor de reis langer dan 8 maanden niet voldoende te zijn. In de polisvoorwaarden staat dat de reisverzekering uitsluitend geldig is zolang je een woonadres in Nederland hebt. Bij uitschrijving BRP heb je geen adres meer in Nederland. Daarnaast wordt er benoemd dat de doorlopende reisverzekering maximaal 180 aaneengesloten reisdagen achter elkaar geldig is. Navraag bij Univé heeft uitgewezen dat onze dekking inderdaad komt te vervallen.

Let op: bij de verschillende verzekeraars gelden verschillende regels omtrent de dekking voor aaneengesloten reisdagen. Check dit dus goed in de polisvoorwaarden van jouw verzekeraar voordat je op reis gaat.

Op de website van Independer hebben we een handig artikel gevonden over de maximale aaneengesloten reisduur per reisverzekering. Dit toont aan dat de meeste reisverzekering een maximale dekking hebben van 60 aaneengesloten dagen. Let hier dus goed op bij het afsluiten van een reisverzekering.

Reisverzekering: OOM verzekeringen

Wanneer je dus langer dan 180 dagen op reis bent, moet je dus op zoek naar een andere reisverzekering. Na veel speurwerk kwamen wij terecht bij de ‘OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering’.

Deze verzekeraar biedt diverse verzekeringen. Daardoor kun je alle verzekeringen (ook een zorgverzekering mocht dit in jouw geval nodig zijn) opzeggen in Nederland en onderbrengen bij OOM verzekeringen (ziektekosten, rechtsbijstand, WA, diefstal, inboedel buitenlandverblijf) zonder de restrictie dat je ingeschreven moeten staan in de BRP. Deze verzekering dekt tot maximaal 2 jaar in het buitenland. In tegenstelling tot sommige andere reisverzekeringen is ook een tijdelijk verblijf in Nederland gedekt. Handig als je (on)gepland tijdelijk weer in Nederland bent.

Mocht je door de Wlz verplicht worden een zorgverzekering in Nederland aan te houden, zoals bij ons het geval was, dan biedt OOM-verzekeringen ter compensatie 15% korting op de reisverzekering.

Delen vinden we leuk!

Met onze content hopen we zoveel mogelijk mensen te kunnen inspireren en helpen bij het realiseren van hun wereldse reis. Wij zouden het dan ook leuk vinden als je dit artikel deelt.

Let op: sommige van onze blogs bevatten affiliate links, dit betekent dat wij een commissie ontvangen als jij hier een aankoop doet. Jij betaalt hier niks extra voor en tegelijkertijd support je Reisstel.nl. Een win win situatie dus. Wanneer wij een gesponsorde post schrijven vermelden wij dit altijd bovenaan het betreffende artikel.

Dit vind je misschien ook leuk

4 Responses

  1. ontzettend bedankt voor het uitzoeken
    nog niet alles is voor ons duodelijk omdat mijn man is afgekeurd, we moeten dus nog uitzoeken of zijn uitkering behouden blijft als we langer dan 8 maanden weggaan

    1. Hi Rian! Graag gedaan 😃. Oeh dat is inderdaad een goede vraag waar wij ook het antwoord zo even niet op hebben. Ik hoop dat jullie daar uit komen. Je kunt ook altijd even een belletje doen naar de SvB denk ik. Succes!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *